فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند-بخش یکم

عنوان انگلیسی: portfolio optimization using classic and intelligent optimization methodsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrfin101# بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) یا Read More →

فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند -بخش دوم

عنوان انگلیسی: portfolio optimization using classic and intelligent optimization methodsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrfin101# برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام، Read More →

بهینه سازی سبد سهام CVaR

عنوان انگلیسی: CVaR Portfolio Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۸کلید واژه ها:financeFinancial EngineeringFinancial Toolboxportfolio managementPortfolio Optimizationبازار بورسبازده سبد داراییبهینه سازیبهینه سازی پورتفوبهینه سازی سبد Read More →

مثال هایی در زمینه مدیریت ریسک و سبد سهام پیشرفته

عنوان انگلیسی: Exercises in Advanced Risk and Portfolio Managementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۶کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeucci_exercisesriskportfoliomgmt10_estimationriska_generalchoicoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

ابزار بهینه سازی سبد سهام

عنوان انگلیسی: Portfolio Optimizer Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۲کلید واژه ها:data importfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxguioptimizationتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار مالی در متلبعلوم Read More →

تجزیه و تحلیل استراتژی های سرمایه گذاری با بهینه سازی سبد سهام CVaR

عنوان انگلیسی: Analyzing Investment Strategies with CVaR Portfolio Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۸کلید واژه ها:cvarfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmeanvarianceoptimizationportfolioportfolio managementPortfolio Optimizationsimulationبازار بورسبازده سبد داراییبهینه سازیبهینه Read More →