ابزار بهینه سازی سبد سهام

عنوان انگلیسی: Portfolio Optimizer Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۵کلید واژه ها:data importfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxguioptimizationتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار مالی در متلبعلوم Read More →

gui4gui

عنوان انگلیسی: gui4guiزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۲۰کلید واژه ها:modelingneural networkneural networkssimulationآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه عصبیشبکه عصبیشبکه عصبی چند لایهشبکه عصبی مصنوعیطراحی Read More →

روش تفاضلات محدود برای حل معادله لاپلاس با استفاده از تقسیم بندی های نابرابر (نامساوی) در جدول بندی XY

عنوان انگلیسی: Finite Difference Laplace Equation Solver using unequal square grid xy gridsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۸کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتAerospaceautomotivecfdcomputational fluid dynamicsfinite diferencefluid Read More →