آموزش شبکه های عصبی پیشخور چندلایه

عنوان انگلیسی: Fast multilayer feedforward neural network trainingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۳۲کلید واژه ها:ANNdeep networkmachine learningMLPMulti-Layer Perceptronmultilayer perceptronneural networkپرسپترونپرسپترون چندلایهپرسپترون یک لایهخوشه بندیداده Read More →