مدل سیستم رنین-آنژیوتنسین برای SimBiology

عنوان انگلیسی: Renin-Angiotensin-System (RAS) model for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۳کلید واژه ها:biotechmechanistic modelingpathway modelingpkpdrasSimBiologysimbiology modelsystems biologyزیست شناسیزیست شناسی در سیمیولینکزیست‌ شناسی در Read More →

الگوریتم شبیه سازی آماری ؟

عنوان انگلیسی: Gillespie Stochastic Simulation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchemistrycomputational biologyDifferential Equationkineticsmodelingnoiseodereaction networksimulationstochasticsystems biologyحل ODE در متلبحل عددی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:نظارت مورفوژنز- کنترل مورفولوژی رباتهای خود راه انداز زمینی توسط رباتهای هوایی

عنوان انگلیسی: Thesis:Supervised Morphogenesis – Morphology Control of Ground-based Self-Assembling Robots by Aerial Robotsتعداد کلیک: ۱۰۲۸کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

ابزار انتخاب مربع تصویر

عنوان انگلیسی: Photo Quadrat Selection Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۱کلید واژه ها:Geologyguihomographyimage processingMATLAB for Geologyquadrat selectionچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در زمین Read More →

تبدیل مدل SimBiology (R) به مدل جعبه ابزار COBRA

عنوان انگلیسی: Convert SimBiology(R) model to COBRA Toolbox modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۲۱کلید واژه ها:bioprocess engineeringflux balance analysism1712152-convert-simbiology-model-to-cobra-toolbox-modelmetabolic engineeringSimBiologysimbiology exportsynthetic biologysystems biologyزیست شناسیزیست Read More →

جعبه ابزار MSKCC CGDS Cancer Genomics

عنوان انگلیسی: MSKCC CGDS Cancer Genomics Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiologygenomicsmedicalstatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده Read More →

پیدا کردن اختلال

عنوان انگلیسی: findDepressionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۱کلید واژه ها:earth scienceGeologylimnologyMATLAB for Geologyچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در زمین شناسیکاربرد متلب در علوم Read More →

بسته Graph

عنوان انگلیسی: Graph packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۶کلید واژه ها:all pair shortest pathBioinformaticsBioinformatics Toolboxdoes these codes work for the directedgraph algorithmLayoutmodularityplottingsbmlshortest pathspecializedweighted graphاطلاعات Read More →