راه حل های دیفرانسیل معادله غیر همگن و خطی (بروز رسانی – ۱۳-۰۷-۰۷)

عنوان انگلیسی: Non-homogeneous and linear-differential-equation solutions (update — 13-07-07)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationshomogeneouslinear differential equationmathodespecial solutionحل Read More →

GUI برای مکان ریشه

عنوان انگلیسی: GUI for Root Locusزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۶کلید واژه ها:automationcontrol decontrol designcontrol systemControl SystemsControl theorydemoguiroot locussketchSystems theorytransfer functionاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

تابع نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۴کلید واژه ها:iterationnewtonNewton-Raphsonnewtonraphsonsandeepsuccessive approximationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش نیوتن Read More →