ریاضیات ؟ با استفاده از MATLAB 7

عنوان انگلیسی: Alternative Mathematics using MATLAB 7زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۲۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلalgebraCurve FittingdifferentialDifferential EquationFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformFunction Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) ژئودزیک

عنوان انگلیسی: Geodetic Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۱۵کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanglecoordinatecoordinatesdateearth sciencegeodesygeodeticgeomaticsgpsgps weekjulianmathematicsmeasurementoptimizationstatisticsstatistics surveyingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

بردار میانگین تصاویر RGB

عنوان انگلیسی: mean vector of RGB imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABbiotechimage processingmathematicsmeasurementsignal processingstatisticsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تعقیب هدف مبتنی بر داده های زاویه ای (BOT) با استفاده از فیلتر ذره ای

عنوان انگلیسی: Multitarget Bearing Only Tracking by Particle Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdemomathematicsoptimizationprobabilitysignal processingstatisticsسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

هرم گاوسی

عنوان انگلیسی: Gaussian Pyramidزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABbiotechdata explorationData Exploration in MATLABdata importdata warehouseDatabaseearth scienceimage processinginterpolationmathematicsmatrixmeasurementmedicalmodelingoptimizationphysicssignal processingstatisticsانبار دادهپایگاه Read More →