پیاده سازی روش گاوس-سایدل در MATLAB

عنوان انگلیسی: Implementation of Gauss-Seidel Method in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۶کلید واژه ها:gaussGauss Seidel MethodLiebmann methodlinear algebraLoad FlowPower Systemباربرنامه جریان بارپخش بارپخش Read More →

روش گاوس سایدل

عنوان انگلیسی: Gauss Seidel Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۲کلید واژه ها:gauss seidelGauss Seidel MethodLiebmann methodlinear algebranumericalsystem equationتجزیه ماتریسجبر خطی عددیدستگاه معادلات خطیروش جابه Read More →