چندین نوع از مثالهای ریاضی!

عنوان انگلیسی: Several kinds of Mathematical examples!زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationexamplesmathematicalsmatlabodeproblemsحل ODE در متلبحل عددی ODE در Read More →

کلاسیفایر نایو بیز (Naïve Bayes)

عنوان انگلیسی: Naive Bayes Classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۳کلید واژه ها:finite element methodmachine learningmode shapesnatural frequencies and buckling load of beamscolumnsخوشه بندیداده کاویشناسایی Read More →