روش های اجزای محدود صلب پارامتریک شش ضلعی

عنوان انگلیسی: Parametric Hexahedral Solid FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۹کلید واژه ها:Finite Elementshexahedralmechanical modelingsolidthree dimensional analysisاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) اجزای محدود – نسخه ۲٫۱

عنوان انگلیسی: Finite Element Toolbox 2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۹۲کلید واژه ها:differential equationsellipticfefeafemfinite elementFinite Elementsgalerkinlineartoolboxاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

اجزای محدود برای تغییرات کلی

عنوان انگلیسی: Finite Element For Total Variationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۸کلید واژه ها:Finite Elementsimage processinginpaintingmathematicsoptimizationاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

FEM پارامتری مستطیلی تنش صفحه

عنوان انگلیسی: Plane Stress Rectangular Parametric FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۱کلید واژه ها:Finite Elementsmechanical enmechanical modelingparametric planeplane stresspolynomialrectangularاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

FEM تنش صفحه مثلثی پارامتری

عنوان انگلیسی: Parametric Triangular Plane Stress FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۸کلید واژه ها:finite elementFinite Elementsmechanical modelmechanical modelingparametricplane stresstriangularاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →