دانلود رایگان پایان نامه:ربات گروهی: طراحی و پیاده سازی کلنیهای روبات خود راه انداز

عنوان انگلیسی: Thesis:SWARM-BOT: Design and Implementation of Colonies of Self-assembling Robotsتعداد کلیک: ۱۱۹۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

شبیه ساز چند روباتی یا MRSim (نسخه ۱٫۰)

عنوان انگلیسی: MRSim – Multi-Robot Simulator (v1.0)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۹کلید واژه ها:CommunicationsMobile Robotmobile robotsmultirobot systemssimulationبرنامه نویسی ربات های متحرکرباتربات انسان نماربات فوتبالیستربات Read More →

Attitude Control of an Autonomous Octorotor

عنوان انگلیسی: Attitude Control of an Autonomous Octorotorتعداد کلیک: ۱۳۶۱کلید واژه ها:Attitude ControlAutonomousOctorotorpid controllerStabilizationAttitude Control of an Autonomous OctorotorAttitude Control of an Autonomous Octorotor فرم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:دسته ربات های قابل تطبیق در ناوبری زمین ناهموار

عنوان انگلیسی: Thesis:Adaptive Swarm Robotics in Rough Terrain Navigationتعداد کلیک: ۲۳۳۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:SWARMORPH: چند ربات مورفوژنز با استفاده از خود راه اندازی جهت دار

عنوان انگلیسی: Thesis:SWARMORPH: Multi-Robot Morphogenesis using Directional Self-Assemblyتعداد کلیک: ۱۲۸۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:عوامل برقراری ارتباط تکاملی که اطلاعات را در طول زمان ادغام می کند: آزمایش یک ربات واقعی

عنوان انگلیسی: Thesis:Evolving communicating agents that integrate information over time: a real robot experimentتعداد کلیک: ۳۵۵کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:خود راه اندازی برای رباتهای سیار: از دسته رباتی تا کلنی فوق مکانیکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Self-assembly of Mobile Robots: From Swarm-bot to Super-mechano Colonyتعداد کلیک: ۱۲۰۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:خود راه اندازی مستقل در ازدحام-رباتها

عنوان انگلیسی: Thesis:Autonomous Self-assembly in Swarm-botsتعداد کلیک: ۱۲۴۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان نامه:خود راه Read More →