دانلود رایگان پایان نامه:مزایای استفاده از بهینه سازی چند هدفه در تکاملی رباتیک: بررسی و مطالعات موردی

عنوان انگلیسی: Thesis:Advantages of Multi-Objective Optimisation in Evolutionary Robotics: Survey and Case Studiesتعداد کلیک: ۱۲۱۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ازدحام ربات با Bio-PEPA

عنوان انگلیسی: Thesis:Analysing Robot Swarm Decision-making with Bio-PEPAتعداد کلیک: ۱۰۴۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:دسته ربات های قابل تطبیق در ناوبری زمین ناهموار

عنوان انگلیسی: Thesis:Adaptive Swarm Robotics in Rough Terrain Navigationتعداد کلیک: ۲۳۴۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:smokeNav- مکان یابی و نقشه سازی همزمان در حالات دارای کاهش میدان دید

عنوان انگلیسی: Thesis:”SmokeNav – Simultaneous Localization and Mapping in Reduced Visibility Scenarios”تعداد کلیک: ۱۹۳۵کلید واژه ها:ThesisUniversity of Coimbraپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی Read More →

Real-Time Haptic Simulation of Soft Tissue Deformation

عنوان انگلیسی: Real-Time Haptic Simulation of Soft Tissue Deformationتعداد کلیک: ۱۸۸۰کلید واژه ها:finite element methodHaptic RoboticReal-Time SimulationSoft Tissue DeformationReal-Time Haptic Simulation of Soft Tissue DeformationReal-Time Read More →