مترونوم با نیروی رانندگی

عنوان انگلیسی: Metronome with Driving Forceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycontrolsmetronomemodelingsimulationsimulation modelssystemsSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلمترونوم Read More →

CMOS Fast Transient Low-Dropout Regulator

عنوان انگلیسی: CMOS Fast Transient Low-Dropout Regulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۲کلید واژه ها:level-shifted flipped voltage followerlow-dropoutCMOS Fast Transient Low-Dropout RegulatorCMOS Fast Transient Low-Dropout Read More →