شبیه سازی دینامیک کانتور گرداب کیرشهف

عنوان انگلیسی: Kirchhoff Vortex Contour Dynamics Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۳۶کلید واژه ها:chemistrykirchhoff vortex contour dynamics 2d fluids ellipse ellipticalOscillatorphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج Read More →

دینامیک یک پرنده جوی-فضایی

عنوان انگلیسی: Atmospheric-Space Flight Dynamicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۶کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABflight dynamicsspace dynamicsspace flighttewariسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

متلب در دینامیک

عنوان انگلیسی: MATLAB in Dynamicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۰کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsdynamicsmatlab in dynamicsodeplotresolveحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →

نسخه نمایشی پخش کننده صدا با ؟ دینامیک

عنوان انگلیسی: Audio Player Demo with Dynamic Crosshairsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۵کلید واژه ها:audio processingspeech audioplayer audio crosshairsVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

کنترل دینامیک-سینماتیک یک ربات دو لینکی

عنوان انگلیسی: Kinematic_Dynamic Control of a Two Link Manipulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۹کلید واژه ها:controldynamicFeedbackkinematiclinearizationmanipulatornonlinearNonlinear Controlroboticsserialtwo linkخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم های Read More →