باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۶۱کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

مدار آنالوگ با مقاومت وابسته دما

عنوان انگلیسی: Analog Circuit with Temperature Dependent Resistorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۳کلید واژه ها:analog circuitelectricalelectronicopampphysical modelingsimelectronicssimscapetemperatureالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی الکترونیکیشبیه سازی مدارهای Read More →

دیسک استفاده شده

عنوان انگلیسی: Disk Usageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۲کلید واژه ها:diskdisk spacedisk usagedisk volumefilesfree spacenavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییدیسک استفاده شدهDisk Read More →

STDATMO — تابع اتمسفر استاندارد

عنوان انگلیسی: STDATMO — Standard Atmosphere Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۱۲کلید واژه ها:۱۹۷۶ standard atmosphereaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraft designaltitudeatmoatmosciraatmoscoesaatmosisaatmosnonstdatmosphereatmosphere calculatordensitygeopotentialinternational standard atmosphereisapressurespeed of Read More →

برش نگاری آکوستیکی RBF

عنوان انگلیسی: RBF Acoustic Tomographyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۰کلید واژه ها:acoustic tomographyacousticsflowfluidinverseinversionmeasurementphysicsRadial Basis FunctionRadial-Basis FunctionsRBFtemperaturetomographyتخمین تابعتوابع پایه ای شعاعیشبکه عصبیفاصله اقلیدسیکلاس بندیکلاسبندیماشین بردار Read More →

محاسبه گر کامل اتمسفر استاندارد ۱۹۷۶

عنوان انگلیسی: Complete 1976 Standard Atmosphereزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۷کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudecheesecakedensitygas dstandard atmospheretemperatureسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →