کد متلب برای کنترل کننده PID

عنوان انگلیسی: PID Controller Matlab Codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۶۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryDistillationDistillation Columnfuzzy codematlab codepidpid controllersensor networksimulationSystems theorywater level control in Read More →

اسکریپت تنظیم خوشه

عنوان انگلیسی: Cluster setup scriptsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۷۹کلید واژه ها:clusclusterDistributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processingGrid computingmdce dctMIMDparallelParallel Computingparallel computing toolboxSIMDsysadminsystem administrationپردازش ابریپردازش Read More →

yahoo_fetch تضمین شده

عنوان انگلیسی: Guaranteed yahoo_fetchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۸کلید واژه ها:analysisbatchexfetchfilenotfoundexceptionfinanceFinancial Engineeringmodelingsecuritiesstockpriceyahooتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در علوم Read More →

محاسبه گر GUI مشتقات حقوق صاحبان سهام

عنوان انگلیسی: Matlab-GUI equity derivative calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۴کلید واژه ها:analysisderivative calculator guifinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار Read More →

ارتباط تصویر دیجیتال ؟pmode

عنوان انگلیسی: Digital Image Correlation 4 threads pmodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۰کلید واژه ها:applicationdigital image correlationGrid computingimage processigMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع Read More →