عملگر تعیین حوزه NameSpace

عنوان انگلیسی: NameSpace scoping operatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۲کلید واژه ها:Directory SearchDirectory Search in MATLABnamespacepackagepathscopescopingجستجوجستجو در متلبجستجوی دایرکتوریجستجوی دایرکتوری در متلبدایرکتوریدایرکتوری در متلبطبقه Read More →

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳۵کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

نسخه ی نمایشی برداشت

عنوان انگلیسی: Demo Harvestزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۶کلید واژه ها:demoharvestdemosdevelopmdevelopment environmentnavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیویینسخه ی نمایشی برداشتDemo Harvest فرم Read More →

GOTO- رفتن به دایرکتوری حاوی یک فایل

عنوان انگلیسی: GOTO — Go to a directory containing a fileزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۱کلید واژه ها:navigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت Read More →

اسکریپت تنظیم خوشه

عنوان انگلیسی: Cluster setup scriptsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۷۸کلید واژه ها:clusclusterDistributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processingGrid computingmdce dctMIMDparallelParallel Computingparallel computing toolboxSIMDsysadminsystem administrationپردازش ابریپردازش Read More →

مدل شبکه بیسیم محلی IEEE 802.11a

عنوان انگلیسی: IEEE 802.11a WLAN modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۲۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۸۰۲۱۱۸۰۲۱۱aadaptive modulation and codingadative modulation and coding over Read More →

ماژول physunits از FORTRAN

عنوان انگلیسی: physunits module from FORTRANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۶کلید واژه ها:demodulationdevelopment environmentfortranMATLAB and FORTRAN Interfacemodulationtoolboxunits physunits fortranارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و Read More →