ابزار داده کاوی ARMADA نسخه ۱٫۴

عنوان انگلیسی: ARMADA Data Mining Tool version 1.4زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۵کلید واژه ها:armadaassociation rulesClassificationclusteringData Miningfp growthknowledge discoveryPattern Miningprobabilitystatisticsخوشه بندیداده کاویداده کاوی در Read More →