تعیین اوقات شرعی خورشید با دقت بالا

عنوان انگلیسی: Precision Sun Ephemerisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۵کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

کد متلب برای پیش بینی خورشید گرفتگی

عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Solar Eclipsesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۵کلید واژه ها:Solar Eclipseخسوفخورشیدخورشید گرفتگیزمینسایه زمینستاره شناسیکسوفماهماه گرفتگینجومکد متلب برای پیش Read More →

طلوع و غروب خورشید، ماه و سیارات

عنوان انگلیسی: Rise and Set of the Sun, Moon and Planetsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) قدرت بازتاب زمین

عنوان انگلیسی: Earth Albedo Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۱کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABearth albedoreflectionsatellite datasunlightسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

متوسط زمان محلی (local) نودهای افزایشی

عنوان انگلیسی: Mean Local Time of the Ascending Nodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تقویم نجومی نا دقیق (تقریبی)

عنوان انگلیسی: Low-precision Ephemerisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrometryastronomymathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

نمودارهای Pork-Chop بین سیاره ای

عنوان انگلیسی: Interplanetary Pork Chop Plotsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABinterplanetary mission analysismathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

طراحی مدار کامپوزیت

عنوان انگلیسی: Composite Orbit Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →