کنترل دینامیکی ربات چرخ دار متحرک

عنوان انگلیسی: Dynamic Control of a Wheeled Mobile Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۲کلید واژه ها:controldynamicFeedbacklinearizationmobileMobile RobotnonlinearNonlinear Controlroboticswheeledبرنامه نویسی ربات های متحرکخطی سازی با Read More →

کتابخانه جامع توابع و برنامه های هوا فضا

عنوان انگلیسی: Airlibزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۰۷کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftautomationboeing 747cessnaControl SystemsControl theoryfdcFeedbackFeedback LinearizationflightNonlinear ControlSystems theoryx1اتوماسیونخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم Read More →

کنترل دینامیک-سینماتیک یک ربات دو لینکی

عنوان انگلیسی: Kinematic_Dynamic Control of a Two Link Manipulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۹کلید واژه ها:controldynamicFeedbackkinematiclinearizationmanipulatornonlinearNonlinear Controlroboticsserialtwo linkخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم های Read More →