خطای مربوط به متریک عملکرد

عنوان انگلیسی: Error related performance metricsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۶کلید واژه ها:machine learningmetricperfperformanceperformance measureprobabilitystatisticsخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری بانظارتیادگیری بدون نظارتیادگیری تقویتییادگیری Read More →