رگرسیون خطی دمینگ

عنوان انگلیسی: Linear Deming Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۱۳کلید واژه ها:errorinvariabesLinear Regressionorthogonal regressionregressionsignal processingstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند گانهرگرسیون و Read More →

آموزش فیلتر کالمن بی رد یا UKF

عنوان انگلیسی: Learning the Unscented Kalman Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۵۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاaircraftairplaneapproximationdear prof yi caoextended kalextended kalman filterf Read More →

تطبیق چندمقیاسی ویژگی‌های استریو

عنوان انگلیسی: Multiscale Stereo Features Matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۱کلید واژه ها:Data Miningfeature selectionfeaturesimage analysisimage processingmachine learningmultiscalestereoانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در Read More →

فیلد بایاس اصلاح شده فازی C-میانگین

عنوان انگلیسی: Bias Field Corrected Fuzzy C-Meansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۲۲کلید واژه ها:۲d3dartifactsbcfcmbias fieldbias field estimationbiasfieldcolorcolor correctioncorrectioncterrorfcmfuzzy cmeansfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgray scalehelpilluminationlightlight correctionMagnetic Read More →