دانلود رایگان پایان نامه:تکامل رفتارهای حمل و نقل انفرادی و گروهی برای روباتهای مستقل با قابلیت خود راه اندازی

عنوان انگلیسی: Thesis:Evolution of Solitary and Group Transport Behaviors for Autonomous Robots Capable of Self-Assemblingتعداد کلیک: ۸۳۸کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:حمل و نقل شی توسط ربات ماژولار که خود راه انداز هستند

عنوان انگلیسی: Thesis:Object Transport by Modular Robots that Self-assembleتعداد کلیک: ۵۷۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:نگاه کن!: اجتناب مانع اجتماعی با واسطه در حمل و نقل جمعی

عنوان انگلیسی: Thesis:Look out!: Socially-Mediated Obstacle Avoidance in Collective Transportتعداد کلیک: ۵۷۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود Read More →