تحلیل هدف آبشاری یا Analytical Target Cascading

عنوان انگلیسی: Analytical Target Cascading Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivedemodesignmathematicsoptimizationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →