راهنمای آموزشی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop tutorialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۳کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointDigital Signal ProcessingdspFixed-PointFixed-Point ToolboxPhase-Locked LoopPLLpll vco nco phase locked loop Read More →

حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۱کلید واژه ها:CommunicationsgenerallockloopphasePhase-Locked LoopPLLالکترونیک رادیوییبرقپردازش سیگنالحلقه قفل‌شده فازطراحی الکترونیکقدرتمدارهای مخابراتیمهندسی قدرتنوسان‌سازهاحلقه قفل شده فازPhase Locked Read More →

تجزیه و شبیه سازی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop Synthesis and Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۰کلید واژه ها:Communicationsfrequency synthesizerpcmPhase-Locked LoopPLLsimulationwirelessالکترونیک رادیوییبرقپردازش سیگنالحلقه قفل‌شده فازطراحی الکترونیکقدرتمدارهای مخابراتیمهندسی قدرتنوسان‌سازهاتجزیه Read More →

مبدل تک فاز اقتصاد به سه فاز

عنوان انگلیسی: Economic Single-Phase to Three-Phase Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۸کلید واژه ها:control designEconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsSimPowerSystemsimpowersystemsاقتصادالکترونیکتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبسیم پاور Read More →

یک کنترل قفل حلقه فاز سیمولینک بلوک جدید PLLVI1

عنوان انگلیسی: A New Block Simulink Phase Loop Lock Control The PLLVI1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechcontrol designmathematicsOscillatorsignal processingsimulationsimulinkاسیلاتوراطلاعات زیستیبرقبیوانفورماتیکتحلیل داده Read More →

تجزیه و تحلیل سیگنال دینامیک

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۱کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydynamic signal analyzer frequency response control loopSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →