روش کاول Cowell برای ماهواره های زمینی

عنوان انگلیسی: Cowell’s Method for Earth Satellitesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABDifferential Equationmathematicsodesimulationحل ODE در متلبحل Read More →

انتشار خطی برداری ساز Clohessy-Wiltshire Hill

عنوان انگلیسی: Vectorized Clohessy-Wiltshire Hill Linear Propagationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABchwclohessycwequation of motionlinearlinear propagationpropagationwiltshireسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

روش کاول Cowell – نسخه MICE

عنوان انگلیسی: Cowell’s Method – MICE Versionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →