شبیه سازی PMSM

عنوان انگلیسی: PMSM simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۱کلید واژه ها:automationautomotivecontrol designControl SystemsControl theorymeasurementsignal processingsimulationsimulinkSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلشبیه سازی Read More →