شبیه ساز کانال ترافیک GSM

عنوان انگلیسی: GSM Traffic Channel Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۱کلید واژه ها:amplifier in gsmDigital Signal Processingdspgsmgsm physical layer transmission reception gmsk berwirelessپردازش دیجیتالپردازش Read More →

پیاده سازی S-Function (اس فانکشن) برای JSBSim به صورت GUI

عنوان انگلیسی: JSBSim S-Function GUI 0.3زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanecontrol designsimulationsimulinkاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب Read More →

کاهش مودال بهینه

عنوان انگلیسی: Optimal Modal Reductionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۷کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymodal reductionmodel reductionSystems theorytime domain reductionاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

پرواز کننده رایت ۱۹۰۳

عنوان انگلیسی: ۱۹۰۳ Wright Flyerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۲کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneflightpropellervrmlwright flyerاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در Read More →