کوانتیزر

عنوان انگلیسی: Quantizersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۹کلید واژه ها:Entropyinformation theoryquantizationquantizer designآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتکوانتیزرQuantizers فرم عضویت Read More →

تغییر نام فایل های یا فرمت پی دی اف

عنوان انگلیسی: Renaming the pdf format filesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۴کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryrename pdf fileSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

حل سریع معادله Possion

عنوان انگلیسی: Fast Possion equation solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchebyshevDifferential Equationdirichletnumerical analysisodePartial Differential Equationpartial differential equationsPDEpoisson equationsorsuccessive overrelaxationحل Read More →

پیاده سازی S-Function (اس فانکشن) برای JSBSim به صورت GUI

عنوان انگلیسی: JSBSim S-Function GUI 0.3زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanecontrol designsimulationsimulinkاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب Read More →