تولباکس ازدحام ذرات دیگر

عنوان انگلیسی: Another Particle Swarm Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۰۳کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony OptimizationCrossoverdeDifferential Evolutiongenetic algorithmglobal optimizationglobal optimumGrid computingimportantlibMetheuristicsMIMDmultiagentsmutationoptimizationParallel Computingparticle swarmParticle Swarm Read More →

جعبه ابزار کنترل چند نرخی ۵٫۱

عنوان انگلیسی: Multirate Control Toolbox 5.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۰کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymultiratenonconventionalrealtimertwSystems theoryآداب و رسوم، در غیر زمینه، بدون درنگ، RTWاتوماسیونسیستم Read More →

MIMOtool

عنوان انگلیسی: MIMOtoolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۲کلید واژه ها:controlcontrol designMIMOmultivariablemvtoolsRobust ControlSISOsisotoolStochastic controlsynthesistoolboxتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارکنترل خطیکنترل روباستکنترل غیر خطیکنترل مقاوممهندسی Read More →

جعبه ابزار FWR

عنوان انگلیسی: FWR Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۳کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorydspembedded codeField-Programmable Gate ArrayFingerprintfinite word lengthfixedpointfloatingpointFPGAfwlimplementationoptimal realizationoptimizationsensitiviysignal processingSystems theoryVerilog HDLVHDLVHSIC Hardware Read More →

جعبه ابزار AutotunerPID

عنوان انگلیسی: AutotunerPID Toolkitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۵کلید واژه ها:automationautotunerautotuningcontrolControl SystemsControl theorypidposterioriSystems theorytoolkitاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلجعبه ابزار AutotunerPIDAutotunerPID Toolkit Read More →

جعبه ابزار چند ورودی چند خروجی

عنوان انگلیسی: MIMO Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۲کلید واژه ها:automationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorygershgorini dont know how can i download this codes pleasethanksMIMOnot workingnyquistrgasmithmcmillanSystems Read More →