تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲۷کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →

جعبه ابزار رگرسیون کرنل یا هسته ای – نسخه ۱٫۰

عنوان انگلیسی: Kernel Regression Toolbox 1.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۶کلید واژه ها:analysianalysisfinanceFinancial Engineeringfinancial modelingfunctionskernel regressionmodelingregressionstoolboxتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

ابزار GUI آنالیز تکنیکال

عنوان انگلیسی: GUI Technical Analysis Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۶کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial Engineeringfinancial technical analysis toolboxFinancial Toolboxmodelingtoolboxتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه Read More →

نوسانات فراکتالی سری های زمانی مالی

عنوان انگلیسی: Fractal Volatility of Financial Time Seriesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۵کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeasurementتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

بهبود عملکرد متلب در هنگام حل مسائل بهینه سازی مالی

عنوان انگلیسی: Improving MATLAB performance when solving financial optimization problemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۳۳کلید واژه ها:CrossoverCurve FittingfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxFunction ApproximationFunction FittingGenetic ProgrammingguiMeta-Genetic Programmingmutationoptimizationoption Read More →

دیتا فید بلادرنگ از یاهو

عنوان انگلیسی: Real-Time Datafeed from Yahoo!زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۵کلید واژه ها:analysisdatafeedfinanceFinancial Engineeringmodelingrealtimeyahooتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

تماس بلک شولز و توابع Vol ضمنی

عنوان انگلیسی: Black-Scholes Call and Implied Vol functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۱کلید واژه ها:black scholesfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboximplied voloptionvolatilityتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار Read More →

تجزیه و تحلیل استراتژی های سرمایه گذاری با بهینه سازی سبد سهام CVaR

عنوان انگلیسی: Analyzing Investment Strategies with CVaR Portfolio Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۸کلید واژه ها:cvarfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmeanvarianceoptimizationportfolioportfolio managementPortfolio Optimizationsimulationبازار بورسبازده سبد داراییبهینه سازیبهینه Read More →

رسم نمودار قیمت های سهام

عنوان انگلیسی: Plot Stock Pricesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۴کلید واژه ها:analysisdatafeeddatafeed financialfinanceFinancial EngineeringmodelingplotpricesStock Marketstocksyahooبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

بهینه سازی پورتفولیو واریانس میانگین با استفاده از GA و جستجوی الگو

عنوان انگلیسی: Mean-variance portfolio optimization using GA and PATTERNSEARCHزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۱کلید واژه ها:analysisCrossoverfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxgenetic algorithmgenetic direct searchglobal optimizationmodelingmutationportfolio managementPortfolio Optimizationالگوریتم Read More →