جستجوی اقلام تکراری در داده کاوی

عنوان انگلیسی: Frequent Itemset Searching in Data Miningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۵کلید واژه ها:association miningClassificationclusteringData Miningfrequent itemset searchingmachine learningPattern Miningstatisticsخوشه بندیداده کاویداده کاوی Read More →

خوشه بندی داده ها و در جستجوی نقطه برش مناسب با استفاده از معیار VIF

عنوان انگلیسی: Clustering data and searching optimal cutoff employing VIF criterionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۵کلید واژه ها:clustercutoffEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigprobabilitystatisticsvifاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم Read More →

نمایشگر سریع داده های سه بعدی

عنوان انگلیسی: Quick 3D Data Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۸۵کلید واژه ها:۳ddata explorationData Exploration in MATLABdata visualizationdata warehouseDatabaseguiplottingانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:نمونه گیری استراتژی و جستجوی محلی برای بهینه سازی تصادفی ترکیبی

عنوان انگلیسی: Thesis:Sampling Strategies and Local Search for Stochastic Combinatorial Optimizationتعداد کلیک: ۹۷۴کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

جمع آوری داده ها از RSA6100A

عنوان انگلیسی: Collecting data from RSA6100Aزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۳کلید واژه ها:applicationautomationdatadata exportdata importexampleInstrument Controlpeak searchrsap100atest and measurementابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:جستجوی محلی برآورد محور برای بهینه سازی تصادفی ترکیبی

عنوان انگلیسی: Thesis:Estimation-based Local Search for Stochastic Combinatorial Optimizationتعداد کلیک: ۸۹۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →