دنباله مستقیم طیف گسترده (DS SS)

عنوان انگلیسی: Direct Sequence Spread Spectrum(DS SS)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۴۸کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemmathematicsتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

GUI دوربین

عنوان انگلیسی: CameraGUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۸کلید واژه ها:avicameraguiImage Acquisitionimage processingimaqreal timerecordingاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر برداری Read More →

“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”

عنوان انگلیسی: “Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”تعداد کلیک: ۱۶۶۰کلید واژه ها:Five-Leg InverterIndirect Matrix ConverterNine-Switch Invertersvm“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation””Single-Input-Dual-Output Matrix Converters Read More →