جریان توان هارمونیک شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Harmonic Power Flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۳کلید واژه ها:harmonic load flowLoad FlowPower Systemradial harmonic load flowradial harmonic power flowradial load Read More →

برنامه پخش بار مبتنی بر اکسل

عنوان انگلیسی: Excel Based Power Flow Programزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۱کلید واژه ها:dataxlsexcel linkfast decoupledLoad FlowMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelnewtonraphsonpower flowPower SystemSpreadsheetSPSSآفیسآفیس Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:هوش مصنوعی Greedy تکرار شونده برای مسئله جریان فروشگاه بار راه اندازی وابسته به توالی با هدفهای Makespan و تأخیر وزن

عنوان انگلیسی: Thesis:An Iterated Greedy Heuristic for the Sequence Dependent Setup Times Flowshop Problem with Makespan and Weighted Tardiness Objectivesتعداد کلیک: ۳۱۶کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre Read More →

بهینه سازی شده روی هماهنگی رله جریان

عنوان انگلیسی: Optimized Over Current Relay Co-ordinationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۹کلید واژه ها:optimizationPower Systempower systems protectionانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی کنترلنیروی Read More →

آنالیز پخش بار گاوس سایدل

عنوان انگلیسی: Gauss-Seidel Load Flow Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۶کلید واژه ها:gauss seidel loadflow or powerflow analysis admittance ybus andGauss Seidel Methodgaussseidel load Read More →

اینورتر کنترل جریان باند هیسترزیس

عنوان انگلیسی: Hysteresis band current controlled inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۷کلید واژه ها:band controlcurrent controlleddcac converterhadeedhysteresisindustrial electronicsksupower electronicsPulse-Width ModulationPWMSimPowerSystemsimulinksingle phase inverterالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه Read More →

پخش بار (Power Flow) نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Loadflowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۸کلید واژه ها:analysisbusd xlsreaddataxlsbusdatafast decoupleLoad Flowloadflowmatlabnewtonnewton raphson loadflowNewton-Raphsonnewtonraphsonpls i want newton raphson load flow for distribution Read More →

پخش بار دکوپل شده

عنوان انگلیسی: load flow decoupledزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۲کلید واژه ها:Load Flowload flow decoupledPower Systemباربرنامه جریان بارپخش بارپخش قدرتجریان بارسیستم قدرتمهندسی برقمهندسی برق Read More →

منحنی عملکرد بوت استرپ

عنوان انگلیسی: Bootstrapping Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۴کلید واژه ها:bondbondsbootstrapbootstrappingdiscountdiscount curvediscount factorfinanceFinancial Engineeringfixed incomeforward curveforward rateinterest ratesspot rateyieldyield curveyield to maturityzero couponzero Read More →