کتابخانه BG V.2.1 بلوک افزونه گراف odn

عنوان انگلیسی: bond graph add-on block library BG V.2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۲۱کلید واژه ها:Aerospaceautomotivebond graphbondgraphdedemoenergyenergy structure of systemsmodelingphysicspower flowPower Systemsimulationsimulinkانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:به سوی برنامه نویسی ژنتیکی Coevolutionary با بایگانی پارتو تحت جریان داده

عنوان انگلیسی: Thesis:”TOWARDS COEVOLUTIONARY GENETIC PROGRAMMING WITH PARETO ARCHIVING UNDER STREAMING DATA”تعداد کلیک: ۱۱۴۶کلید واژه ها:Dalhousie UniversityThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود Read More →

شبیه سازی شار پتانسیل دو بعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Potential Flow Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanepotential flowاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتم ترکیبی TP+PLS برای مسائل برنامه ریزی جریان فروشگاه دو هدفه

عنوان انگلیسی: Thesis:A Hybrid TP+PLS Algorithm for Bi-objective Flow-Shop Scheduling Problemsتعداد کلیک: ۱۰۷۴کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

LBM برای جریان پویسولی

عنوان انگلیسی: LBM for poiseuille flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۰کلید واژه ها:companion softwarelatticelattice boltzmannlbmMechanical Engineeringpoiseuilleاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهتحلیل سازهترمودینامیکدینامیکسینماتیکمکانیکمهندسی مکاترونیکمهندسی مکانیکLBM برای جریان پویسولیLBM for poiseuille Read More →

رله جریان سرریز (جهت دار و بدون جهت)

عنوان انگلیسی: OverCurrent Relay (Directional and Non Directional)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۹کلید واژه ها:directional ocrOCRPower SystemSimPowerSystemsimulinkالکترونیکانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه Read More →