تست دقیق فیشر با n x m جدول احتمالی

عنوان انگلیسی: Fisher’s exact test with n x m contingency tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۳کلید واژه ها:categoryClassificationclusteringData Miningfishers exact conditional testmathematicsPattern Miningstatistics testخوشه Read More →

تصویر گرافیکی از جدول زمانی

عنوان انگلیسی: Graphic depiction of timelinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۳کلید واژه ها:graphicsplotProject Managementtimetimelineپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل پروژهکیفیتمدل سازیمدل های توسعهمدیریت پروژهمدیریت کیفیتتصویر گرافیکی Read More →

جدول کدگذاری برای CCK 11Mbps

عنوان انگلیسی: Encoding Table for CCK 11Mbpsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۹کلید واژه ها:cckCCK in MATLABCCK در متلبComplementary Code Keyingieee 80211wirelesswlanامنیت اطلاعاتپیاده سازی CCK Read More →

جدول تیلور

عنوان انگلیسی: Taylor Tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcfdmathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

جدول احتمال قطع ظرفیت (سریع)

عنوان انگلیسی: Capacity Outage Probability Table (fast)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۹کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsPower Systempower systemsReliabilityresource adequacyاقتصادانرژیتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در Read More →

جدول بندی تعاملی متغیر SEER اکسل

عنوان انگلیسی: SCOPE — interactively tabulate SEER excel variablesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تولید کننده جدول M-PSK

عنوان انگلیسی: M-PSK Table generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۸کلید واژه ها:bandwidth efficiencyberchannel capacitymarympskPhase-Shift Keyingpskاختلاف فازتغییر فازسیگنالشیفت فازفازفرکانسقدرتکلید زنی تغییر فازکلید زنی شیفت فازتولید Read More →

جدول احتمالات قطع ظرفیت ژنراتور

عنوان انگلیسی: Generator Capacity Outage Probability Tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۶کلید واژه ها:Power Systempower systemsReliabilityانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی کنترلنیروی الکتریکیجدول Read More →

مدل جدول لیفت در Simscape

عنوان انگلیسی: Lift Table Model in Simscapeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۸۴کلید واژه ها:electricalhydraulicmultibodyphysical modelingsimelectronicssimhydraulicssimmechanicssimmechanics2gsimscapeالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکسیالاتسیالات هیدرولیکیسیستم مکانیکیسیستم های هیدرولیکیسیستم هیدرولیکی در سیمیولینکشبیه Read More →