دانلود رایگان پایان نامه:از دستور زبان به پارامترها: طراحی اتوماتیک حریص تکرار شونده برای مسئله جابجایی جریان فروشگاه با تاخیر وزن

عنوان انگلیسی: Thesis:From Grammars to Parameters: Automatic Iterated Greedy Design for the Permutation Flow-shop Problem with Weighted Tardinessتعداد کلیک: ۱۱۲۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتم های جستجوی محلی تصادفی ترکیبی موثر برای برنامه ریزی چند هدفه جابجایی جریان فروشگاه

عنوان انگلیسی: Thesis:Effective Hybrid Stochastic Local Search Algorithms for Biobjective Permutation Flowshop Schedulingتعداد کلیک: ۷۷۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:ساختار شکنی الگوریتمهای تکاملی چند هدفه: تحلیلی تکرار شونده بر روی مسئله جابجایی جریان فروشگاه

عنوان انگلیسی: Thesis:Deconstructing Multi-Objective Evolutionary Algorithms: an Iterative Analysis on the Permutation Flow-Shop Problem تعداد کلیک: ۸۴۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

آنتروپی جایگشت چند مقیاسی (MPE)

عنوان انگلیسی: Multiscale Permutation Entropy (MPE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۹کلید واژه ها:CrispEntropyinformation theorymultiscale entropypermutation entropyRough Setssignal processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتئوری مجموعه Read More →

FEM پارامتری مستطیلی تنش صفحه

عنوان انگلیسی: Plane Stress Rectangular Parametric FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۹کلید واژه ها:Finite Elementsmechanical enmechanical modelingparametric planeplane stresspolynomialrectangularاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

FEM تنش صفحه مثلثی پارامتری

عنوان انگلیسی: Parametric Triangular Plane Stress FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۷کلید واژه ها:finite elementFinite Elementsmechanical modelmechanical modelingparametricplane stresstriangularاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →