پایایی (ثبات) تحلیل کننده ۹۳۲۳۰A

عنوان انگلیسی: Stability Analyzer 53230Aزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۰کلید واژه ها:۵۳۲۳۰aAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABagilentallan deviationallan varianceclock stabilityhadamardinstrument driverkeysightmeasurementoscillator stabilitysignal source analysisسیستم های پروازیکاربرد Read More →

آموزش تنظیم PID II — حاشیه ثبات

عنوان انگلیسی: Learning PID Tuning II — Stability Marginزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۷کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycontroller tuningpid controlstability margSystems theoryzieglernichols tuningاتوماسیونسیستم های Read More →

مدل سازی ثبات ها در متلب embedded

عنوان انگلیسی: Modelling registers in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۷کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointembedded matlabField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point ToolboxFPGAhardware memory elementshdlregistersاف پی جی Read More →