تولید کننده پالس ضربه ای

عنوان انگلیسی: Impulse Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۴۱کلید واژه ها:impulse generatormatlabPower SystemsimpowersysSimPowerSystemsimulinkالکترونیکانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتقدرتمحیط Read More →

مثال GUI متلب برای تولید کننده شکل موج دلخواه Agilent N8241A

عنوان انگلیسی: MATLAB GUI Example for Agilent N8241A Arbitrary Waveform Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۹کلید واژه ها:agilentapplicationarbarbitrary waveform generatorautomationawgexampleguiInstrument Controlkeysightn8241an8242aابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →