تعیین همزمان توان اکتیو و راکتیو و مکان بهینه ی ژنراتورهای تولید پراکنده به وسیله ی الگوریتم ژنتیک باهدف کاهش تلفات خط

عنوان انگلیسی: تعیین همزمان توان اکتیو و راکتیو و مکان بهینه ی ژنراتورهای تولید پراکنده به وسیله ی الگوریتم ژنتیک باهدف کاهش تلفات خطتوضیحات:– قبل Read More →

تولید کننده مسیر های دو بعدی ؟؟

عنوان انگلیسی: ۲D random paths generator integrating leg’s contraintsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۷کلید واژه ها:Bellmandynamic programminglegs contraintsmarkov decision processOptimal Controlrandom pathsshortest pathutilitiesالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم Read More →

خودرو با تولید نیروی سلول سوختی

عنوان انگلیسی: Fuel Cell Vehicle (FCV) Power Trainزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۰کلید واژه ها:automotiveelectric carenergy managment subsystemfuel cellphysical modelingSimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

برنامه نمونه تولید سیستم آشوبناک (کهاتیک)

عنوان انگلیسی: Chaotic Generators Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۰کلید واژه ها:attractorbifurcation diagramchaosCommunicaton Systemmiscellaneousutilitiesتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های Read More →