اعداد تصادفی از یک توزیع گسسته

عنوان انگلیسی: Random Numbers from a Discrete Distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۳کلید واژه ها:choosediscretedistributiongeneratemonte carlonoisenormrndnumberpickprobabilityrandrandirandnrandomvariableالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →