ریکلوزینگ اتوماتیک سرعت بالا در خط انتقال kV 765 عسلویه – اصفهان با استفاده از مولفههای متقارن توان در تشخیص خطاهای گذرا از دائم

عنوان انگلیسی: ریکلوزینگ اتوماتیک سرعت بالا در خط انتقال kV 765 عسلویه – اصفهان با استفاده از مولفههای متقارن توان در تشخیص خطاهای گذرا از Read More →

خوشه بندی داده های با ابعاد بالا

عنوان انگلیسی: High Dimensional Data Clustering (HDDC)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۰کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Mininggaussihighdimensional datamachine learningprobabilitystatisticsunsupervised classificationUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی Read More →

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳۱کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

بهینه سازی کنترلر سرعت موتور DC از طریق ICA

عنوان انگلیسی: optimization of DC motor speed controller through ICAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۳کلید واژه ها:dc motor speed controlloptimizationSimPowerSystemsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →