ذرات در میدان الکتریکی و مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Particle in electric and magnetic fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationelectric fieldelectromagneticsguiImage Acquisitionmagnetic fieldmotionodeparticlephysicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

کنترل و شبیه سازی سیستم الکتریکی خودرو

عنوان انگلیسی: Automotive Electrical System Simulation and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۱۰کلید واژه ها:alternatorAutomative Electrical Systemautomotivebatterycontrol designdemoelectricallead acidleadacidoptimizationsimulationsimulinkvehicleبرق خودروخودروخودروسازیسیستم برق خودروصنعت خودروسازیطرحی سیستم Read More →

انتقال مداری فشار پایین با نیروی محرکه خورشیدی الکتریکی

عنوان انگلیسی: Low-Thrust Orbital Transfer with Solar-Electric Propulsionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۳کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceinteractive scriptlowthrustnonplanarOptimal Controlorbital transferبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهسیستم های Read More →

طراحی بر اساس مدل برای کنترل الکتریکی شاسی اتومبیل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۵کلید واژه ها:automotivecontrol designecrobotEmbedded Centerembedded codelegombdMicroprocessormindstormsnxtRobust ControlsimulationState FlowStateflowStochastic controlvehicleاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبرنامه Read More →

طراحی مبتنی بر مدل برای کنترل شاسی خودرو الکتریکی

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۷کلید واژه ها:automationautomotivecontrol designControl SystemsControl theoryecrobotembedded codelegomindstormsnxtsimulationSystems theoryvehicleاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →