کامپیوتر آنالوگ با استفاده از تقویت کننده های قابل استفاده

عنوان انگلیسی: Analog Computer using operational amplifiersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۳۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadderAmplifierAmplifier in MATLABAnalog AmplifierDifferential Equationdifferential equationsintegratormathematicsodeآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده Read More →

تکنیک های جبران بازخورد غیر مستقیم برای تقویت کننده های قابل استفاده چند مرحله ای

عنوان انگلیسی: Indirect Feedback Compensation Techniques for Multi-Stage Operational Amplifiersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۳کلید واژه ها:AmplifierAmplifier in MATLABAnalog Amplifiercompensationopampthreestageآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده آنالوگتقویت کننده Read More →

تقویت کننده ترنس امپدانسی فتودیود

عنوان انگلیسی: Photodiode Transimpedance Amplifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۶کلید واژه ها:AmplifieranalogcompensationElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsphasephotodiodeادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای الکترونیکیمهندسی الکترونیکنیمه هادی Read More →

اندازه‌گیری نویز با PCSGU250 و پیاده‌سازی متلب

عنوان انگلیسی: Noise Measuremet with PCSGU250 and Matlab Implementationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۲کلید واژه ها:Digital Signal Processingdspmeasurementsignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال Read More →