ذرات در میدان الکتریکی و مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Particle in electric and magnetic fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationelectric fieldelectromagneticsguiImage Acquisitionmagnetic fieldmotionodeparticlephysicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

فعال کننده ها و سنسورهای مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Magnetic Actuators and Sensorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۸۶کلید واژه ها:computeraided engineeringElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsmagnetic actuatorssensorsادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای Read More →

جفت ضریب K برای یک فیلتر تشدید کننده

عنوان انگلیسی: Coupling Coefficient K For a Resonator Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاcouplingfilterfilter analysisFilter Designmicrowaveresonatorrfsignal processingپردازش سیگنالسیگنال Read More →

توزیع شار مغناطیسی با استفاده از FEM

عنوان انگلیسی: Magnetic Flux distribution using FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۴کلید واژه ها:biotsavart lawfemfinite element methodFinite ElementsMagnetic Fluxmagnetic flux distributionmagnetismmatlabاجزای محدودالکترو مغناطیسالمان محدودبار Read More →

طراحی یک اکولایزر DFE-RAM کاملاً دیجیتال با تکنیک AHEAD-LOOK برای کانالهای ضبط مغناطیسی و پیادهسازی طرح بر روی مدارات مجتمع

عنوان انگلیسی: طراحی یک اکولایزر DFE-RAM کاملاً دیجیتال با تکنیک AHEAD-LOOK برای کانالهای ضبط مغناطیسی و پیادهسازی طرح بر روی مدارات مجتمع زبان برنامه نویسی: Read More →

بهبود نوسانات محلی فرکانس با استفاده از جبرانساز سنکرون استاتیکی و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا

عنوان انگلیسی: بهبود نوسانات محلی فرکانس با استفاده از جبرانساز سنکرون استاتیکی و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررساناتعداد کلیک: ۳۹۹کلید واژه ها:جبرانساز سنکرون استاتیکیذخیره ساز Read More →

شبیه سازی سیستم تاخیر مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Magnetic Suspension System Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۶کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorysimulinkSuspension SystemSystems theoryاتوماسیونارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق Read More →

مدل سازی و شناسایی پارامترهای کویل ابر رسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی

عنوان انگلیسی: مدل سازی و شناسایی پارامترهای کویل ابر رسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتیتعداد کلیک: ۶۲۱کلید واژه ها:ابر Read More →

res_meas

عنوان انگلیسی: res_measزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۷کلید واژه ها:analyzerapplicationautomationdownload dataexamplefeedthroughgpibInstrument Controlkeysightoscilloscoperesonatorresonator analyzer oscilloscope download data gpib feedthroughابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل Read More →