مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳۶کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تصمیم گیری جمعی خود سازمان یافته: مدل رای دهندگان وزنی

عنوان انگلیسی: Thesis:Self-Organized Collective Decision Making: The Weighted Voter Modelتعداد کلیک: ۵۵۸کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود Read More →

تولباکس پردازش تصمیم گیری مارکوف

عنوان انگلیسی: Markov Decision Processes (MDP) Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۰۹کلید واژه ها:AgentAIAI in MATLABArtificial IntelligenceBellmancontrol designdynamic programmingIntelligent SystemsLinear OptimizationLinear ProgrammingLPMachine Intelligencemachine learningMarkov Read More →

نمودار سطح برای تصمیم گیری چند هدفه

عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision makingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۹۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycpohDecision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontSystems theoryاتوماسیونبرنامه نویسی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: الگو برداری از مورچه های شکارچی خانه: تصمیم گیری جمعی در سیستم های محاسباتی طبیعی

عنوان انگلیسی: Thesis: Learning from House-Hunting Ants: Collective Decision-Making in Organic Computing Systemsتعداد کلیک: ۸۸۵کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش آکادمیکدانلود Read More →

کد گذار پیچشی و تصمیم گیری سخت کدگشای ویتربی

عنوان انگلیسی: Convolutional Encoder and Hard Decision Viterbi Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰کلید واژه ها:codingcoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional encoderfunctional analysisinformation theoryviterbi decoderاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →