تبدیل هاف فازی تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: generalized fuzzy Hough transformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۱کلید واژه ها:biomedical imagesfeature extractionfeature selectionHough Transformpattern recognitionاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپردازش تصویرتبدیل هافتشخی Read More →

تخمین‌گر‌های نویز برای جعبه‌ابزار داده MRI

عنوان انگلیسی: Noise estimators for MRI data Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۳کلید واژه ها:image processingmagnetic resonanceMagnetic Resonance ImagingMRInoisenoise estimationtoolboxام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید Read More →

طبقه بندی مبتنی بر PCA با راستی نمایی لگاریتمی

عنوان انگلیسی: Basic PCA based log-Likelihood Classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۴کلید واژه ها:ClassificationclassifierData ClassificationData MiningdetectionDimensionality ReductionFace recognitionFirst Componentimageslesion detectionlikelihoodloglikelihoodmachine learningmaximum likelihoodmultiple sclerosisobject detectionpcapicturesPrinciple Read More →