برنده جایزه راه حل FDI در توربین های بادی

عنوان انگلیسی: award-winning FDI solution in wind turbinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۹کلید واژه ها:ClassificationFault Detectionfault diagnosissignal processingsimulationsimulinksupport vector machinesupport vector machinessvmwind turbinesتشخیص خطاتشخیص Read More →

تابع انتشار خطا برای آرایه های داده ها

عنوان انگلیسی: Error propagation function for data arraysزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۲کلید واژه ها:Error Propagationmeasurementphysicsuncertaintyآموزش سیستم های یادگیرندهانتشار خطاروش های آموزش نظارت شدهروش Read More →

تحلیل مورفولژیک برای تشخیص خطای bearing

عنوان انگلیسی: Morphological Analysis for Bearing Fault detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۲کلید واژه ها:bearing faultcondition monitoringFault Detectionimage processingmorphological operatorssignal processingتشخیص خطاتشخیص خطا در Read More →

سنجش تفکیک پذیری کلاس بر اساس هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Histogram-based class separability measureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۶کلید واژه ها:class separabilitygaussianpattern recognitionprobabilitystatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی نظارت نشدهخوشه Read More →

نمایش ساده کنترل فازی

عنوان انگلیسی: Simple Fuzzy Control Demonstrationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۸کلید واژه ها:car control cube fuzzy logic middle patch road steering wheelfuzzy logicFuzzy Logic Read More →

جعبه ابزار Ensemble

عنوان انگلیسی: Ensemble Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۶۰کلید واژه ها:behavior knowledge spaceClassificationclusteringCrispData ClassificationData MiningDecision MakingDecision Support Systemdecision templatedempster shaferDMDSSensemble of classifiersmachine learningmajority votingMCDMmultiple Read More →