تشخیص و شناسایی منطقه خطی و همگن تکه ای

عنوان انگلیسی: Identification of PieceWise Linear and Homogeneous Zone Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۴کلید واژه ها:Entropyinformation theoryVideo Processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمبینایی ماشینپردازش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Machine learning based techniques for biomedical image-video analysisتعداد کلیک: ۴۷۹۸کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:تکنیک Read More →

تشخیص لبه و بخش بندی

عنوان انگلیسی: Edge Detection and Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۹کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionedge detection segmentation prewitt roberts log canny sobel strafeature Read More →

استخراج ویژگی برای تشخیص کاراکتر

عنوان انگلیسی: Feature Extraction for Character Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۲۲کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISCharacter Recognitiondigital character recognitionenglish characterfeature extractionfeature vectorFISFuzzy Inference Read More →

شناسایی خط با استفاده از تبدیل هاف

عنوان انگلیسی: line detection using hough transformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۱کلید واژه ها:feature extractionfeature selectionHough Transformline detectionاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیپردازش تصویرتبدیل هافتشخی نقطهتشخیص Read More →