روش نوین تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از محاسبه اندوکتانس ورودی ترانسفورماتور

عنوان انگلیسی: روش نوین تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از محاسبه اندوکتانس ورودی ترانسفورماتورتوضیحات:متناسب با اهمیت حفاظت ترانسفورماتور قدرت، طرحهای حفاظتی مختلف ی Read More →

آنالیز اقتصادی افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور تحت بار هارمونیکی و فیلترگذاری به منظور کاهش هارمونیک جریان

عنوان انگلیسی: آنالیز اقتصادی افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور تحت بار هارمونیکی و فیلترگذاری به منظور کاهش هارمونیک جریانتوضیحات:ترانسفورماتورها یکی از تجهیزات اصلی و Read More →

مقایسه روشهای مدولاسیون کاهش ولتاژ مود مشترک در سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه سهفاز بدون ترانسفورماتور

عنوان انگلیسی: مقایسه روشهای مدولاسیون کاهش ولتاژ مود مشترک در سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه سهفاز بدون ترانسفورماتورزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:در بسیاری از کاربردهای Read More →

فن آوری ترانسفورماتور خالی

عنوان انگلیسی: coreless transformer technologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۸کلید واژه ها:articleReport GeneratorSimPowerSystemارائه گزارش در متلبالکترونیکپایگاه دادهساخت گزارشسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های Read More →

بررسی علل آسیب دیدن ترانسفورماتور ورودی یک مجتمع فولاد با انداز هگیری و مدلسازی شبکه و ارائه راهکارهای اصلاحی

عنوان انگلیسی: بررسی علل آسیب دیدن ترانسفورماتور ورودی یک مجتمع فولاد با انداز هگیری و مدلسازی شبکه و ارائه راهکارهای اصلاحیتوضیحات:خسارات ناشی از خطا و Read More →

مکان نمایی بهینه ایستگاههای فرعی توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: Optimal Distribution Substations Placement using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۳کلید واژه ها:Crossoverdistributiongenetic algorithmglobal optimizationmutationoptimizationsubstationsالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم Read More →