ترازبندی خودکار تصویر

عنوان انگلیسی: Automatic image alignmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۳کلید واژه ها:Image AlignmentImage Alignment in MATLABپردازش تصاویر دیجیتالپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبتراز تصاویر در Read More →

الگوریتم ترازی تصویر ECC (ثبت تصویر)

عنوان انگلیسی: ECC image alignment algorithm (image registration)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۲۴کلید واژه ها:enhanced correlation coefficientgradient_based registrationgradientbased registrationImage AlignmentImage Alignment in MATLABimage processingimage Read More →